Сообщества DSpace

Выберите сообщество для просмотра его коллекций

Недавно добавленные

 • Швець, К. А. (Київ: КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. ВПЦ "Київський університет",, 2017-04)
  Виборчі технології як сукупність засобів і алгоритмів цілеспрямованого політико-психологічного впливу на електоральні настрої та поведінку, а також результати голосування задля досягнення цілей у виборчій кампанії вже стали ...
 • Швець, Катерина Андріївна; Чальцева, Олена Михайлівна (Маріуполь: факультет філології та масових комунікацій Маріупольського університету, 2018)
  У сучасних умовах засоби масової комунікації (ЗМК), зважаючи на суспільну важливість, масовість та доступність, мають величезний вплив на політичні процеси, що відбуваються в суспільстві. Здатність охоплювати широкі аудиторії ...
 • Чальцева, О. М.; Швець, К. А. (Львів: Національний університет «Львівська політехніка». Видавництво «Растр-7», 2021-05)
  Стратегічне планування, координація формування і реалізація політики є одним з основних напрямів діяльності органів державної влади в системі публічного управління. Останніми роками питання щодо ефективності систем державного ...
 • Швець, К. А. (Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2022-11-18)
  Глобалізація, інформатизація, технологічний прогрес, трансформаційні процеси в соціально-політичній та економічній сфері, проблеми в сфері екології та медицини, урбанізація, перехід від бюрократичних форм до інноваційних ...
 • Швець, К. А.; Чальцева, Олена (Київ: ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ, 2022)
  Наразі в Україні закладено основи широкомасштабного запровадження інституту публічного аудиту в державному секторі. Ухвалено необхідні нормативно-правові акти, а також проводиться розробка методичних підходів щодо ефективного ...

Просмотреть больше