Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Хаджинов, І. В.; Міщан, Т. І.; Наумова, М. А. (Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021)
  Бібліографічний покажчик присвячено життю та діяльності професора катедри економічної та управлінської аналітики Донецького національ-ного університету імені Василя Стуса, доктора економічних наук, заслуже-ного професора ...
 • Іщук, Ю.А. (Дніпро: ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ. Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті висвітлено теоретичні засади формування політики неопротекціонізму на міжнародних то- варних ринках. Розглянуто низку як позитивних, так і негативних ефектів та результатів неопротекці- онізму. Визначено механізми ...
 • Іщук, Ю.А. (Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Видавничий дім «Гельветика». Електронний науково-практичний журнал, 2021)
  У статті розглянуто еволюцію теорій і моделей функціонування міжнародних товарних ринків, їх трансформаційний потенціал на характер реалізації глобалі- заційних процесів. Запропоновано автор- ську логіко-послідовну ...
 • Іщук, Ю.А. (Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса; журнал "Економіка і організація управління", 2021)
  У статі розглянуто фактори, які сприятимуть подальшому приросту та зростанню світової торгівлі. Досліджено регіональну структуру світового ринку товарів. Висвітлено рейтинг десяти найбільш залежних від імпорту країн і ...
 • BOCHAROVA, YULIIA; KOKHAN, MARIANNA; YASTRUBETSKA, LESYA; MURATOVA, IRYNA; ISHCHUK, YULIIA; KULIAVETS, VIEGA (AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH, 2021)
  Abstract: This article is devoted to assessing the impact of technology transfer on developing countries. The main purpose of the study is to determine the impact of production and technology transfer on the level of ...

View more